Copyright

Autorský zákon chráni všetky materiály uverejnené na webových stránkách spoločnosti LEDprodukt s.r.o.. Informácie a vyobrazenia produktov a služieb, ako aj produktu a služieb samotných, ktoré sú na webových stránkách publikované, môžu byť chránené ďaľšími právami tretích osôb. Rovnako aj ich názvy a označenia môžu byť registrovanými obchodnými známkami týchto osôb. Porušením autorského zákona je akékoľvek kopírovanie elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnenie verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.